افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهردار سابق کابل هنوز در سر کار حاضر می‌شود/دو پادشاه در یک اقلیم 03 مهر 1400

شهردار سابق کابل هنوز در سر کار حاضر می‌شود/دو پادشاه در یک اقلیم

داوود سلطان‌زی، شهردار ۶۶ ساله کابل که از سوی دولت اشرف غنی منصوب شده بود؛ در دوران طالبان هم به کارش ادامه می‌دهد. او می‌گوید: من در قبال مردم وظیفه‌ای دارم و نمی‌توانم بی‌ملاحظه آن را کنار بگذارم