افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
لزوم هوشمندسازی سیستم روشنایی تهران 30 آبان 1400
یک عضو شورای شهر تهران تاکید کرد

لزوم هوشمندسازی سیستم روشنایی تهران

یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم هوشمندسازی سیستم روشنایی شهر تهران تاکید کرد.