افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
یک سردار شهردار قزوین شد 25 شهریور 1400

یک سردار شهردار قزوین شد

اعضای شورای شهر قزوین سردار مهدی صباغی را با ۶ رأی به عنوان شهردار قزوین انتخاب کردند