افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهر انسان محور راهکاری برای مقابله با خودرو محوری شهرهاست 02 اسفند 1399
معاون شهردار شیراز:

شهر انسان محور راهکاری برای مقابله با خودرو محوری شهرهاست

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه شهر انسان محور در تقابل با شهر خدا محور نیست، انسان‌ محوری را راهکاری برای مقابله با خودرومحوری در شهرهای بزرگ دانست.