افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
رویکرد دوستدار کودک در مدیریت شهری جاری است 07 آذر 1400
شهردار سمنان عنوان کرد:

رویکرد دوستدار کودک در مدیریت شهری جاری است

شهردار سمنان عنوان کرد: باید شهر را به سوی بستری برای برآوردن نیازهای مختلف کودک و رشد و پرورش همه جانبه او بهینه کرد .

وزیر کشور حکم شهرداران پاکدشت و سمنان را امضا کرد 08 آبان 1400

وزیر کشور حکم شهرداران پاکدشت و سمنان را امضا کرد

وزیر کشور با صدور احکام جداگانه ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی دو شهر پاکدشت و سمنان را، منصوب کرد.