| Monday, 23 May , 2022
سریع‌تر شهردار را انتخاب کنید 31 شهریور 1400
تذکر استاندار مرکزی به شورای شهر:

سریع‌تر شهردار را انتخاب کنید

استاندار مرکزی گفت: عدم انتخاب شهردار برای اراک در زمان مناسب می‌تواند خسارات قابل توجهی را متوجه شهر و شهروندان کند