افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
عضو شورای تهران: دولت، شهرداری را رقیب خود نمی داند 17 اردیبهشت 1399

عضو شورای تهران: دولت، شهرداری را رقیب خود نمی داند

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره جاری مدیریت شهری به دور از سیاسی کاری تلاش کردیم به امور شهروندان بپردازیم، گفت: در حال حاضر دولت، شهرداری را رقیب خود نمی داند بلکه همراه خود می داند و مصداق بارز آن در مسئله بحران کرونا ظهور پیدا کرد.