افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
پردیس فقط مسکن مهر نیست/توانمندی های بارز گردشگری، علمی و صنعتی بهشت تهران را بیشتر بشناسیم 10 آذر 1399
بهشت تهران از نگاهی دیگر در گفتگو با سیده مریم موسوی جوردی تنها بانوی عضو شورای اسلامی شهر پردیس؛

پردیس فقط مسکن مهر نیست/توانمندی های بارز گردشگری، علمی و صنعتی بهشت تهران را بیشتر بشناسیم

پردیس در سال 1372 هجری شمسی بر اساس مصوبه دولت وقت با هدف سرریز جمعیت رو به افزایش پایتخت افتتاح و یک دهه بعد، نهاد شهرداری در این شهر به سال 1382 راه اندازی شد.