افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
سکونت گاه های غیر رسمی از ریودوژانیرو تا سنندج 09 مهر 1399

سکونت گاه های غیر رسمی از ریودوژانیرو تا سنندج

سکونت های غیر رسمی: زندگی شبه شهری بدون حداقل های زندگی شهری در دنیای اقتصاد محور امروز که روز به روز بر چند و چون شکاف اجتماعی افزوده می شود، سکونت گاه های غیر رسمی بخشی جدایی ناپذیر از توسعه و وجود شهرها شده است. واکاوی و درک مساله سکونت غیررسمی و ابعاد و روند […]