افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
سوله‌های بحران شهرداری تهران آماده برای انجام واکسیناسیون 24 مرداد 1400
چمران خبر داد

سوله‌های بحران شهرداری تهران آماده برای انجام واکسیناسیون

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط باید دست به دست هم دهند تا از بحران فعلی عبور کنیم گفت: همه سوله های بحران شهرداری تهران برای انجام واکسیناسیون آماده هستند.