افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
مناسب سازی پازل گمشده شهرها 28 دی 1397

مناسب سازی پازل گمشده شهرها

✍مهندس سجاد انعامی کارشناس ارشد معماری و شهرسازی رشد و توسعه هرجامعه متناسب با بکارگیری توانایی‌های موجود در آن جامعه است و یکی از راه‌های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت‌های مساوی برای اقشار مختلف در جابجایی و دسترسی به ساختمان‌های عمومی و فضاهای شهری است. 🔹هدف نهایی […]