افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
محمدرضا سبطی شهردار گرگان شد 14 شهریور 1400

محمدرضا سبطی شهردار گرگان شد

با رای اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، محمدرضا سبطی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.