افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
تأکید بر اقدامات عملی شهرداری برای ساماندهی آسیب های اجتماعی تهران 23 آبان 1400
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد:

تأکید بر اقدامات عملی شهرداری برای ساماندهی آسیب های اجتماعی تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران خواست در زمینه ساماندهی آسیب های اجتماعی در تهران سریعتر اقدامات عملی را آغاز و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.