افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
ادغام سازمان پسماند خراسان شمالی و بجنورد 30 فروردین 1400
با تصویب شورای شهر انجام می شود:

ادغام سازمان پسماند خراسان شمالی و بجنورد

رییس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: سازمان پسماند خراسان شمالی و سازمان پسماند شهرداری بجنورد ادغام می‌شوند.