افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
جابجایی ۱۲۰۰ اصله از تیر برق های معارض در بافت های فرسوده 05 آذر 1399
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد؛

جابجایی ۱۲۰۰ اصله از تیر برق های معارض در بافت های فرسوده

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، جانمایی ناصحیح تیرهای برق در گذر را یکی از مشکلات نفوذناپذیری در بافت های فرسوده پایتخت عنوان کرد و از جابجایی ۱۲۰۰ اصله تیر برق معارض در این بافت ها خبر داد.