افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
وظیفه تعیین‌شده شورای ششم رفع موانع متروی کرج است 30 آذر 1400
رئیس شورای شهر کرج:

وظیفه تعیین‌شده شورای ششم رفع موانع متروی کرج است

رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اهمیت سرعت بخشیدن به پروژه قطار شهری کرج، گفت: وظیفه تعیین‌شده شورای ششم تسهیل پروژه قطار شهری و رفع موانع اجرایی با همراهی شهرداری است.