افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
مدیر عاملان سازمان بهشت زهرا(س) و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران منصوب شدند 28 مهر 1400
در احکام جداگانه ای از سوی شهردار تهران؛

مدیر عاملان سازمان بهشت زهرا(س) و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران منصوب شدند

علیرضا زاکانی در احکامی جداگانه سعید غضنفری را به سمت مدیر عامل بهشت زهرا(س) و جواد مالکی را به سمت مدیرعامل سازمان بازنشستگی تهران منصوب کرد.