افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
اصنافی خواستار افزایش توان عملیاتی با کمک دانش بنیان ها شد 09 دی 1400
نشست رؤسای سازمان‌های آتش نشانی کشور در شیراز برگزار شد

اصنافی خواستار افزایش توان عملیاتی با کمک دانش بنیان ها شد

شهردار شیراز خواستار افزایش توان تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های دانش بنیان ‌و صنعتی شد.