افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
آمادگی وزارت راه‌ و شهرسازی برای مشارکت با انبوه‌سازان در ساخت مسکن 06 آذر 1400
در جلسه وزیر با انبوه‌سازان مسکن مطرح شد:

آمادگی وزارت راه‌ و شهرسازی برای مشارکت با انبوه‌سازان در ساخت مسکن

جلسه هم‌اندیشی اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران با وزیر راه‌ و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد.

جلسه شهردار تهران با وزیر مسکن 09 آبان 1400

جلسه شهردار تهران با وزیر مسکن

دستیار رسانه‌ای زاکانی از جلسه وی با آخوندی برای ساخت مسکن خبر داد.