افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شرکت های عمران زیر ساخت های شهری را ایجاد نکرده اند 02 مهر 1399
نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها:

شرکت های عمران زیر ساخت های شهری را ایجاد نکرده اند

محمد قانبیلی گفت: متاسفانه شرکت های عمران نسبت به تکمیل کردن زیر ساخت های شهری اقدام نمی کنند.