افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
زندگی شهری در آینده چگونه خواهد بود؟ 02 دی 1400

زندگی شهری در آینده چگونه خواهد بود؟

شواهد و تغییراتی که هم‌اینک در طراحی اغلب شهرهای جهان در حال وقوع است نشان می‌دهد که در آینده، خودروهای پرنده، پل‌های عظیم و فضاهای زیرزمینی، آینده شهرهای جهان را در بر خواهد گرفت؛ کلان‌داده‌ها، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولاتی احتمالی شهرهای آینده‌نگر ایفا خواهد کرد.