افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
لزوم استفاده از ظرفیت بانوان برای بهبود مشکلات شهری 05 دی 1400
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران مطرح کرد

لزوم استفاده از ظرفیت بانوان برای بهبود مشکلات شهری

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در دیدار با معاون امور اجتماعی و فرهنگی و بانوان شاغل در سمت‌های مدیریتی منطقه ۱۲ گفت: زن علاوه بر نقش‌های خانوادگی که از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است، نقش دیگری نیز دارد که مقام معظم رهبری آن را به ولایت اجتماعی زنان تعبیر می‌کنند.