افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
موافقت مجلس با استعفای علیرضا زاکانی 23 مرداد 1400

موافقت مجلس با استعفای علیرضا زاکانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست استعفای علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.