افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
استفاده از روش های نوین آبیاری جهت صرفه جویی در مصرف آب 29 شهریور 1400
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

استفاده از روش های نوین آبیاری جهت صرفه جویی در مصرف آب

سید محمد قاسمی رئیس‌ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ عملیات لوله گذاری و انتقال آب خام از بلوار جهادیه به بوستان شتر خان سمنان به طول ۱۰۰ متر لوله اصلی و ۲۰۰ متر لوله فرعی و ۱۲۰۰ متر لوله آبیاری قطره ای در حال اجرا می باشد