افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
موافقت با تاسیس ۴ شهرداری جدید در هرمزگان 16 آبان 1400

موافقت با تاسیس ۴ شهرداری جدید در هرمزگان

وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار هرمزگان با تاسیس چهار شهرداری جدید در هرمزگان موافقت کرد.