افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
رفع مشکلات و مسائل اجتماعی بندرعباس به تشکیل یک قرارگاه نیاز دارد 08 آذر 1400
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس:

رفع مشکلات و مسائل اجتماعی بندرعباس به تشکیل یک قرارگاه نیاز دارد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس از برگزاری نشست و تبادل نظر و برنامه با همتایانش در کلانشهر مشهد خبرداد.