افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
رضا امینی شهردار اهواز شد 08 شهریور 1400

رضا امینی شهردار اهواز شد

رضا امینی از سوی شورای شهر اهواز به عنوان شهردار اهواز انتخاب شد