| Monday, 23 May , 2022
یک شهردار در قزوین بازداشت شد 20 آذر 1400

یک شهردار در قزوین بازداشت شد

شهردار یکی از شهرهای اقماری شهر قزوین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.