افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
مسئولان مکلفند به رسانه‌ها پاسخ بدهند 14 دی 1400
رییس شورای اسلامی شهر ساوه:

مسئولان مکلفند به رسانه‌ها پاسخ بدهند

رییس شورای اسلامی شهر ساوه با بیان اینکه مسئولان مکلف به پاسخگویی و تعامل با رسانه‌ها هستند، گفت: شورای اسلامی شهر ناظر بر وظایف شهردار بوده و حق دخالت در عزل و نصب و امور اجرایی شهرداری را ندارد.

ارجائی: رسانه‌های مشهد از منافع شهروندان کوتاه نیایند 15 آذر 1400
در دیدار مدیران رسانه‌های استان:

ارجائی: رسانه‌های مشهد از منافع شهروندان کوتاه نیایند

شهردار مشهد تأکید کرد: از رسانه‌ها درخواست دارم روی منافع مردم با هم هم‌قسم شوند و کوتاه نیایند.

انتقاد سازنده خبرنگاران نقش مهمی در پیشبرد اهداف شهری دارد 10 آذر 1400
شهردار یزد:

انتقاد سازنده خبرنگاران نقش مهمی در پیشبرد اهداف شهری دارد

شهردار یزد گفت: انتقاد سازنده و منطقی خبرنگاران نقش مهمی در کمک به توسعه و پیشبرد برنامه ها و اهداف این مجموعه خدمات رسان شهری در مرکز استان دارد.