افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
خلف وعده تعاونی‌های مسکن؛ سدی در برابر ارائه خدمات شهری 13 مهر 1399
شهردار بروجرد:

خلف وعده تعاونی‌های مسکن؛ سدی در برابر ارائه خدمات شهری

شهردار بروجرد از خلف وعده تعاونی‌ای مسکن؛ سدی در برابر ارائه خدمات شهری است.