افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
تحقق رشد و توسعه اقتصادی بروجرد از مسیر راه آهن و منطقه ویژه 09 آذر 1400

تحقق رشد و توسعه اقتصادی بروجرد از مسیر راه آهن و منطقه ویژه

بروجرد بیشترین صنایع لرستان را در خود جای داده است و از طرفی با توجه به قرار گرفتن در شریان‌های ارتباطی اصلی کشور نیازمند ایجاد یک منطقه اقتصادی پویا و بهره‌مندی از خط ریلی است تا ظرفیت‌های آن در مسیر رشد و توسعه همه جانبه بکار گرفته شود.