| Friday, 20 May , 2022
با محقق شدن سهم ۴درصدی از ارزش‌افزوده، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد 30 آذر 1400
رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران:

با محقق شدن سهم ۴درصدی از ارزش‌افزوده، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد

علیرضا زاکانی گفت: اگر سهم ۴ درصدی از ارزش افزوده محقق شود، جهش در شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. اراده دولت هم این است که این اعتبارات در زیرساخت‌های شهری هزینه شود و صرف حقوق و دستمزد نشود.