افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
ساماندهی مراکز دفن پسماند شهرستان شبستر 28 شهریور 1400
رئیس اداره حفاظت محیط زیست

ساماندهی مراکز دفن پسماند شهرستان شبستر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شبستر گفت: همه محل‌های دفن پسماند باید به طور اصولی و فنی انجام گیرد تا به محیط زیست و آب‌های زیر زمینی آسیبی نرسد