افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
دنیای توسعه‌یافته با توسعه متوازن تمامی کشورها محقق می‌شود 04 اسفند 1397
رئیس شورای شهر مشهدمقدس در اختتامیه دوره آموزشی ظرفیت‌سازی مدیریت پسماند شهرداری کابل:

دنیای توسعه‌یافته با توسعه متوازن تمامی کشورها محقق می‌شود

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهدمقدس در اختتامیه دوره آموزشی ظرفیت‌سازی مدیریت پسماند شهرداری کابل: دنیای توسعه‌یافته نخواهیم داشت مگر اینکه تمام کشورها از توسعه‌ای متوازن برخوردار باشند و اگر به یک توسعه پایدار دست پیدا نکنیم و تمامی متغیرها را در کنار یکدیگر نداشته باشیم، «توسعه» می‌تواند کارکردی معکوس داشته باشد. از تمامی برگزارکنندگان […]