افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
روش‌های نوین جهان برای مدیریت هوشمند پسماند 28 بهمن 1399

روش‌های نوین جهان برای مدیریت هوشمند پسماند

اینترنت اشیا می‌تواند با تبدیل مدیریت پسماند به فرآیندهای جمع‌آوری داده محور، خدمات جمع‌آوری زباله را بهینه کند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.