افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
دستیار ویژه شهردار تهران منصوب شد 11 آبان 1400

دستیار ویژه شهردار تهران منصوب شد

علیرضا زاکانی در حکمی مرتضی امیری اسفندقه را به عنوان دستیار ویژه در حوزه شهر و ادبیات فارسی منصوب کرد.