افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
ورود ۱۷۵ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران 17 آبان 1400

ورود ۱۷۵ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران

دستیار رسانه ای شهردار تهران از ورود ۱۷۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی خبر داد.