افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
دستگیری چهار نفر از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری مهاباد 23 آذر 1400

دستگیری چهار نفر از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری مهاباد

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت دو عضو شورای شهر مهاباد و دو نفر از کارمندان شهرداری این شهر خبر داد.