افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
سلامت مردم نباید به بهای تامین درآمد شهرداری به خطر بیفتد 01 مهر 1399
رضاخواه:

سلامت مردم نباید به بهای تامین درآمد شهرداری به خطر بیفتد

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، بابیان‌اینکه بازگشایی مدارس باعث افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و شیوع مجدد کرونا شد تاکیدکردکه دولت بودجه بیشتری به شهرداری اختصاص دهد تا با لغو طرح ترافیک موافقت کند درغیراین صورت این بودجه در حوزه سلامت هزینه خواهد شد.