افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
عضو شورای اسلامی شهر کرج موقتا آزاد شد 17 بهمن 1397

عضو شورای اسلامی شهر کرج موقتا آزاد شد

خلیلی اردکانی نماینده شورای شهر کرج موقتا آزاد شد 🔹خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج و رئیس سابق حوزه کرج حزب اتحاد ملت کرج که روز گذشته، بازداشت شده بود، صبح امروز آزاد شد. 🔹این عضو شورای شهر کرج و نماینده مجلس ششم، با قرار کفالت آزاد شده است/امتداد