| Monday, 23 May , 2022
شمارش معکوس برای افتتاح هفدهمین ایستگاه خط هفت متروی تهران 10 آذر 1400

شمارش معکوس برای افتتاح هفدهمین ایستگاه خط هفت متروی تهران

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به اتفاق مهندس علی امام مدیر عامل شرکت مترو از ایستگاه در شرف تکمیل توحید در خط ۷ مترو بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این ایستگاه قرار گرفتند.