افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
کلنگ‌ زنی خط ۱۰ مترو پروپاگاندای مدیریت شهری برای القاء تلاش و کار کردن است 25 شهریور 1399
مرتضی طلایی:

کلنگ‌ زنی خط ۱۰ مترو پروپاگاندای مدیریت شهری برای القاء تلاش و کار کردن است

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه مدیریت شهری در ارتباط با آغاز اجرای طرح خط ۱۰ متروی تهران مطرح کرده پروپاگاندایی بیش نیست تا به مخاطب القا کند که شورای پنجم در حال کار کردن است.