افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
حبیب کاشانی خزنه دار شورای تهران شد 30 شهریور 1400
با رای اعضای شورا

حبیب کاشانی خزنه دار شورای تهران شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران تهران با 15 رای از 16 رای اخذ شده حبیب کاشانی را به عنوان خزانه دار ششمین دوره شورای شهر تهران انتخاب کردند