افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
استاندار خراسان‌ جنوبی شهرداران دو شهر را منصوب کرد 18 مهر 1400

استاندار خراسان‌ جنوبی شهرداران دو شهر را منصوب کرد

حکم انتصاب شهرداران دو شهر دیگر استان شامل ارسک و عشق‌آباد با تایید استاندار خراسان جنوبی صادر شد