افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
شهرگتاب،فاقد امکانات اولیه شهری است 16 دی 1400

شهرگتاب،فاقد امکانات اولیه شهری است

نایب رئیس شهر گتاب بابل گفت: بیش از ۱۵ سال از شهر شدن گتاب می‌گذرد، اما هنوز برخی از امکانات اولیه شهری را ندارد.