افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
سرپرست شهرداری ایلام معرفی شد 26 مرداد 1400

سرپرست شهرداری ایلام معرفی شد

اعضای شورای اسلامی شهر ایلام خالق منصوری را به عنوان سرپرست شهرداری ایلام انتخاب کردند