افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
حکم شهرداران چند شهر استان البرز تأیید شد 27 شهریور 1400

حکم شهرداران چند شهر استان البرز تأیید شد

استاندار البرز در احکامی جداگانه، شهرداران پنج شهر استان البرز را منصوب کرد