افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
اجرای  “طرح رصد” در منطقه سه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران 12 آبان 1400

اجرای “طرح رصد” در منطقه سه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران

طرح ابتکاری کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "طرح رصد" با هدف بررسی میدانی مسائل و چالش‌های اولویت دار شهر تهران در منطقه 3 آغاز شد.