افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
جوانی، شهردار منطقه ۳ تهران شد 11 مهر 1400

جوانی، شهردار منطقه ۳ تهران شد

زاکانی شهردار تهران با صدور حکمی حمید جوانی را به سمت شهردار منطقه 3 تهران منصوب کرد.