افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
حمیدی به عنوان شهردار بجنورد انتخاب شد 14 مهر 1400
رئیس شورای اسلامی شهر خبر داد

حمیدی به عنوان شهردار بجنورد انتخاب شد

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد از انتخاب جواد حمیدی به عنوان شهردار بجنورد خبر داد.